Refugee Advice

Soo Dhawow

Bogga af Soomaaliga waxa ku jira dhamaan warka Ciidamin Qaxootiga Woqooyi abeso England (North of England Refugee Service) ee lagu heli karo af Soomaali. Waraaqahan xaqiiqooyinka ah qoraalada yaryar ee warka ah waxa loogu talogalay qaxootiga iyo magangalyo-doonka ku hadla af Soomaali ee doonaya inay wax ka sii ogaadaan habka magangalyada.

Waraaqahan xaqiiqooyinka ah qoraalada yaryar ee warka ah waxa loogu talogalay qaxootiga iyo magangalyo-doonka ku hadla af Soomaali ee doonaya inay wax ka sii ogaadaan habka magangalyada.

Dhamaan qoraalada qaabkoodu waa pdf. Waa inaand haysatid Adobe Acrobat si aad u akhrisatid waxana loo soo dejisan karaa si fudud.

Tag Adeegyada Ciidamin Qaxootiga Woqooyi abeso England si aad wax uga ogaatid Goobtayada Adeegga (One Stop Services) halkaasoo aad ka heli kartid talo iyo gargaar dheeraad ah. Waxa kale oo aanu bixin karnaa turjubaano si loo garto baahidaada.

Rugta Internetka ee Ciidamin Qaxootiga Woqooyi abeso England waxa ku jira war iyo qoraalo dheeraad ah laakiin waxay ku qoran yihiin kaliya af Ingiriisi.

Su'aashaada waxa looga jawaabi doonaa iyada oo la fiirinayo macluumaadka ku qoran boggan.

Macluumaadkan waxa loogu talogalay dadka magangalyo-doonka, qaar ka mid ah macluumaadka waxa laga yaabaa inay waxtar u noqdaan dadka la siiyey ruqsad ay ku sii joogaan.

Codsashada Magangalyada Applying for asylum

Codsashada taageero magangalyo-doonnimo Applying for asylum support

UMa tahay qof sabool ah oo dhamestay habkiintitled Section 4

Xumeynta Guriga – ma u baahan tahay gargaar? Domestic abuse - do you need help?

Codsiga taageero lacag (kaash)kaliya: la degista qof qoyska ah ama saa Moving in with family or a friend;

Sida loo sameeyo cabasho How to Make a Complaint

Lacagaha hooyada la siiyo ee waalidka weydiistay Maternity payments

Ma tahay dhibane dhibis sinji? Racial harassment

Dugsiyada caruurta – warqad war iyo xaqiiqooyin ah oo loogu talogalay Schools for Children

Sidee Shabakadda La-saaxiibka Caafimaadku (Support Organsations) kuu caawin kartaa Xaashidan waxa sharxaysaa sida aad uga faa’iidi karto haddii aad noqoto tabaruce la-saaxiibka mashruuca Shabakadda La-saaxiibka Caafimaadka (Health Befriending Network project) iyo/ama gargaarka aad ka heli karto haddii aad u baahato in aad hesho adeegya

Ma u baahan tahay caawimo si aad galaangal ugu hesho daryeelka caafimaad? Warqaddani waxay sharxaysaa waxa ay yihiin adeegyada Adeegga Caafimaadka Qaranka(National Health Service) ( NHS ) ay bixiyaan iyo adeegyada loo heli karo magangalyo doonka oo bilaa lacag ah marxalado kala duwan ee absocodka. magangalyada.